Privacy verklaring

Astrid Engel Persoonlijke Ontwikkeling –  Astrid Engel therapie & coaching (www.astridengel.nl)

Versie van 13 januari 2020

Over jouw privacy als je op mijn website komt

Bedankt voor je bezoek aan mijn website www.astridengel.nl. Als je rondkijkt op mijn site of op een van de linkjes klinkt, laat je online sporen na.

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen

Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Als je alleen mijn website bezoekt worden er geen gegevens van je bewaard. Op dit moment worden er dus geen cookies geplaatst op jouw computer, tablet of smartphone wanneer je mijn website bezoekt. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een website op bijvoorbeeld je computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website.

Als je mij mailt omdat je informatie wilt over mijn diensten, of je maakt een afspraak voor een kennismaking dan ontvang ik je naam en je emailadres en soms ook je telefoonnummer en wat informatie over jouw vraag. Voorafgaande aan een intake gesprek vraag ik je een formulier in te vullen waarin meer gegevens staan over jou en de reden waarom je begeleiding zoekt.

Waarom worden die opgevraagd?

Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (een individueel begeleidingstraject). Ik gebruik je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de begeleiding gerelateerde zaken. De begeleiding is inclusief alle support buiten de sessies om, en alle informatie die je per mail deelt, sla ik zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd.

De persoonsgegevens die je met mij deelt in het intakeformulier worden alleen gebruikt in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening en ik verzamel alleen die gegevens die in dat verband nodig of nuttig zijn.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:
– bank, vanwege de verwerking van betalingen
– boekhouder, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
– mijn website host (www.ikoula.nl), vanwege het versturen en ontvangen van emails.
– een cliëntvolgsysteem om jouw dossier veilig digitaal te kunnen bewaren.

Met deze partijen heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten.

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus

Mijn computer en telefoon zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd. Het ingevulde intakeformulier en de aantekeningen die ik maak in de gesprekken die we hebben, bewaar ik in een afgesloten kast. Alles wat we bespreken via Whatsapp, SMS of mail blijft daar en wordt beschermd door de privacyovereenkomsten waar wij ja op zeiden als gebruikers van die diensten.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

De gegevens van cliënten worden niet langer bewaard dan 20 jaar (conform de WGBO) na afloop van de laatst genoten begeleidingssessie. Net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en ik maak het voor je in orde, uiterlijk binnen vijf werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem ook dan contact op via:

Astrid Engel Persoonlijke Ontwikkeling – Astrid Engel Therapie & Coaching

www.astridengel.nl
info@astridengel.nl
+31 6 53606274